Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

Zapisy


Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 2 - 5 lat. Nabór do naszego Punktu Przedszkolnego prowadzony jest przez cały rok kalendarzowy. Jednakże zaznaczamy, że liczba miejsc jest ograniczona. Dzieci przyjmowane są wedug kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie karty przedszkolaka (do pobrania na dole strony, w punkcie pryedsykolnzm lub w biurze) oraz podpisanie umowy wraz z uiszczeniem wpisowego.

Wpisowe można zapłacić bezpośrednio w biurze bądź dokonać wpłaty na numer rachunku bankowego:

Polbank EFG 51 2340 0009 0630 2440 0000 0022

Zapraszamy do naszego biura w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedszkola oraz kadry w nim pracującej.


Karta przedszkolaka do pobrania - Pobierz