Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

Zajęcia adaptacyjne


Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu każdego dziecka. Zajęcia w grupie adaptacyjnej to doskonałe rozwiązanie, aby pomóc dziecku zminimalizować stres. Natomiast dla rodziców jest to okazja na pokonanie obaw przed pierwszymi dniami pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia w grupie adaptacyjnej odbywają się każdego dnia w godzinach 15 – 17. W tym czasie rodzic ma możliwość uczestniczenia wraz z dzieckiem w zajęciach odbywających się w przedszkolu (pod warunkiem posiadania przez rodzica książeczki sanitarno-epidemiologicznej) bądź też dziecko może pozostać samo w przedszkolu pod opieką pedagogów.

Zajęcia w grupie adaptacyjnej mają za zadanie przygotować dziecko do stałego pobytu w przedszkolu. Pozwolić dziecku na oswojenie się z nowym miejscem, przyzwyczaić do nauczycieli oraz przebywających w przedszkolu dzieci.

Rodzic sam decyduje o częstotliwości pobytu swojego dziecka w przedszkolu (ilość dni oraz liczba godzin).

Należy szczególnie podkreślić, że takie „zapoznanie” dziecka z daną placówką jest bardzo ważne, gdyż znacznie zmniejsza stres przed pójściem do przedszkola.


W szczególności zajęcia w grupie adaptacyjnej:

uświadomią (zarówno dziecku, jak i rodzicom), że pobyt w przedszkolu może być ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania.