Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

Kadra pedagogicznaPiastuje stanowisko zastępcy dyrektora, logopedy przedszkolnego, a także oligofrenopedagoga.


Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek pedagogika. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii szkolnej oraz oligofrenopedagogiki. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach.

Osoba niezwykle energiczna i wszechstronna. W pełni zaangażowana w życie przedszkola. Jej motto przewodnie to: „Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś,, aby wiele ofiarować innym...". (Albert Schweitzer)
Nauczyciel-wychowawca grupy 2-3 latków: „Misiaki”.

Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna nauczycielska.

Osoba dysponująca niewyczerpalną gamą twórczych pomysłów, uzdolniona plastycznie, tanecznie oraz wokalnie. Dzięki temu nasze przedszkolaki nigdy się nie nudzą mając zapewniony wysoki poziom edukacji. Prowadzi także zajęcia z języka angielskiego. Jej motto przewodnie to: „Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.” (Janusz Korczak)
Nauczyciel wspomagający w grupie 2-3 latków: „Misiaki”, oligofrenopedagog, prowadzi z naszymi dziećmi zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek pedagogika o specjalności rewalidacja. Ukończyła również Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis oraz Krakowską Szkołę Psychoterapii. Swoją wiedzę doskonali uczestnicząc w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach. Jej niewątpliwym atutem jest dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju.

Osoba o dużej cierpliwości i niesamowitym podejściu do dzieci. Bardzo oddana swojej pracy. Jej motto przewodnie to: „Pomyśl, że nikt w swojej inności nie powinien pozostawać sam.”
Nauczyciel-wychowawca grupy 4-latków: „Muchomorki”.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna nauczycielska.

Osoba, cierpliwa, uśmiechnięta i pełna pozytywnej energii. Kontakt z dziećmi jest dla niej nie tylko pracą, ale także pasją. Zdolności plastyczne z zamiłowaniem wykorzystuje w swojej pracy. Jej motto przewodnie to: "Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało." (Janusz Korczak)
Nauczyciel wspomagający w grupie 4-latków: „Muchomorki”. Prowadzi również z naszymi dziećmi zajęcia rewalidacyjne.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z terapią zajęciową.

Osoba optymistycznie nastawiona do świata, sympatyczna i życzliwa. W swojej pracy wykazuje się kreatywnością i zaangażowaniem. Jej motto przewodnie to: "Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym." (Phil Bosmans) 
Nauczyciel-wychowawca oraz oligofrenopedagog w grupie 5-latków: „Rybki”.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego kierunek pedagogika o specjalności pedagogika szkolna (studia uzupełniające magisterskie) oraz pedagogika o specjalności edukacja elementarna i integracyjna nauczycielska (studia licencjackie). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, prowadzi zajęcia rewalidacyjne w naszym punkcie przedszkolnym.

Osoba troskliwa i bardzo zaangażowana w swoje obowiązki. Uzdolniona plastycznie, co przekłada się na poziom zajęć kreujących twórczość u dzieci. Jej motto przewodnie to: „Nauczyciel chcąc dawać innym musi sam wiele posiadać, chcąc kształcić innych musi być sam gruntownie wykształcony, ale przede wszystkim chcąc czynić innych lepszymi musi sam być dobry.” (J. W. Dawid)