Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

Oferta


Oferta edukacyjna naszego przedszkola zawiera liczne zajęcia umożliwiające rozwój dziecka na wielu płaszczyznach.


Dzieci uczą sie ogólnych zasad bezpieczeństwa i zachowania, zarówno na terenie placówki, jak i poza nią, np. w parku czy na ulicy. Kształtujemy w nich poczucie czystości i estetyki, a także dbania o higienę, zdrowie i otaczające ich środowisko.

Wykorzystujemy naturalne potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach, rozwijając w ten sposób ich sprawność fizyczną. Dzieci podczas zajęć sportowych uczą się również postaw moralnych i społecznych takich jak wytrwałość, samodyscyplina czy szacunek dla przeciwnika. Organizujemy liczne imprezy, gry i konkursy, pobudzając w ten sposób aktywność dzieci.


Realizujemy także program z zakresu zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych a także przyrodniczych.

Wspieramy prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci, przekazując im zasady postępowania moralnego w relacjach międzyludzkich oraz uwrażliwiamy na potrzeby osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych.

Dzieci uczą się samodzielności podczas takich czynności jak ubieranie i rozbieranie się, korzystanie z urządzeń sanitarnych, mycie się czy przyjmowanie prawidłowej postawy podczas posiłków.

Kładziemy duży nacisk na rozwój intelektualny dzieci. Po ukończeniu przedszkola dziecko między innymi potrafi przedstawić się i podać adres zamieszkania, liczy do dziesięciu, opisuje i interpretuje treści obrazków, rozwiązuje i układa zagadki słowne, rozpoznaje wyrazy powiązane z obrazkiem lub przedmiotem, porządkuje przedmioty według wielkości, rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, liczy sylaby a także zdobywa wiele innych, ważnych umiejętności, które będzie potrafiło wykorzystać w dalszym życiu.

W naszej ofercie mamy zajęcia takie jak: dwa języki obce, rytmikę, naukę tańca, gimnastykę korekcyjną, logorytmikę i wiele innych. Dzieci są pod stałą opieką logopedy.

Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o podręczniki: "Księga uśmiechu" dla 3 latków oraz "Mój kuferek" dla 5 latków.


Pracujemy w oparciu o wiele sprawdzonych metod, m.in.:
- „Metodę Ruchu Rozwijającego” W. Sherborn,
- „Poranny Krąg czyli stymulację polisensoryczną wg pór roku”,
- „Program aktywności – Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja” wg M. i CH. Knill.

Prowadzimy także zajęcia terapeutyczne:
- Arteterapię,
- Terapię zajęciową,
- Muzykoterapię,
- Biblioterapię.