Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

Opłaty

 

Opłaty obowiązujące w punkcie przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013

1. Wpisowe
Wpisowe jest jednorazową, bezzwrotną opłatą w wysokości 300 zł, płatne gotówką w biurze bądź w formie przelewu na rachunek bankowy punktu przedszkolnego w dniu zapisania dziecka do placówki. Wpisowe obejmuje zakup podręcznika dla dziecka, ubezpieczenie oraz całoroczną wyprawkę artykułów papierniczych i plastycznych.

2. Czesne
Czesne za 1 miesiąc wynosi 500 zł i płatne jest z góry, do piątego dnia każdego miesiąca w formie gotówki bądź przelewu na konto bankowe punktu przedszkolnego. W ramach czensgo wliczone są wszelkie zajęcia dodatkowe.

3. Wyżywienie
Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 7 zł - dwudaniowy obiad. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalona jest jako iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych danego miesiąca, płatna z góry do piątego dnia każdego miesiąca w formie gotówki bądź przelewu na konto bankowe punktu przedszkolnego. W przypadku kiedy dziecko nie uczęszczało do placówki, a nieobecność została zgłoszona najpóźniej w dniu absencji dziecka, wówczas rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu poprzez pomniejszenie opłaty żywieniowej o kwotę niewykorzystanych obiadów.


Wszelkie opłaty, w formie przelewu, należy przekazywać na rachunek bankowy punktu przedszkolnego prowadzony przez Polbank EFG o numerze 51 2340 0009 0630 2440 0000 0022.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc zostaje dokonana płatność.

Dane do przelewu:
"OM" Sp. z o. o.
al. Wojska Polskiego 58/4
70-477 Szczecin