Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

Organizacja


Punkt Przedszkolny Iskierka znajduje się w centrum Szczecina. Punkt działa na takich samych zasadach co przedszkola niepubliczne. Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach co korzystnie wpłynie na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny Państwa pociech. Poprzez zróżnicowane działania dydaktyczne, u dzieci rozwijane i pobudzane będą wyobraźnia i samodzielne myślenie. Dzieci nauczą się pracy i zachowań w grupie, zaradności (na miarę możliwości rozwojowych), czynności samoobsługowych i higienicznych oraz wielu innych umiejętności. Wszystkie zdobyte zdolności spowodują, że absolwenci naszego przedszkola będą dobrze przygotowanie pod względem wychowawczym oraz dydaktycznym do dalszych zmagań edukacyjnych.Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku (w razie, gdy dziecko nie będzie uczęszczać do punktu w okresie wakacyjnym, wówczas czesne nie jest pobierane).Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście bądź przez upoważnioną osobę pełnoletnią.
Upoważnienie do odbioru dziecka do pobrania - Pobierz