Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

Ramowy plan dnia

       GODZINY      

            RAMOWY PLAN DNIA

6.30 – 9.00

Schodzenie się dzieci

8.00 – 10.30

Zajęcia rewalidacyjne (logopeda, oligofrenopedagog)

8.30 – 9.00

I śniadanie

9.00 – 9.30

w zależności od dnia tygodnia:
- zajęcia taneczne
- język angielski
- język niemiecki
- zajęcia ruchowe
- zajęcia plastyczne

9.30 – 10.30

Zabawy swobodne

10.30 – 11.00

II śniadanie

11.00 – 12.30

Zajęcia realizujące podstawę programową

12.30 – 13.00

Obiad – II danie

13.00 – 14.30

Leżakowanie

13.00 – 15.00

Zajęcia rewalidacyjne (logopeda, oligofrenopedagog)

14.30 – 15.00

Obiad - zupa

15.00 – 17.00

Zabawy swobodne
Rozchodzenie się dzieci do domu

16.00 – 16.30

Podwieczorek

17.00 – 18.00

Sprzątanie
Zamknięcie placówki